When in Krusevo Outdoor Festival
Првиот отворен фестивал за МТБ, планинарење и парагладинг на Крушевското езеро